TBS20 mM Tris, pH 7,4150 mM NaCl TBS Tween TBST (do przemywania plam)TBS 2LTween-20 (brązowa butelka) + 1 ml przez wlanie pipetą pipetą lub plastikową