Protokół biotynylacji dla białek lub peptydów

  1. Jeśli używasz biotyny-NHS do koniugacji z białkami, nie używaj Tris jako buforu, ponieważ zawiera on grupy azotowe i może ugasić reakcję. PBS lub HEPES jako bufory są w porządku.
  2. Rozpuścić biotynę w DMSO przy 1 mg / ml tuż przed użyciem.
  3. Dodać roztwór białka lub peptydu w rozcieńczeniu 1/10 i inkubować na lodzie przez 30 minut lub w temperaturze pokojowej przez 2 godziny przy pH 7,5-8,5 dla biotyny-NHS i pH 6,5-7,5 dla biotyny -maleimid lub biotyna-BMCC.
  4. Zgasić reakcję za pomocą Tris dla biotyny-NHS i beta-merkaptoetanolem lub ditiotreitolem dla biotyny-maleimidu lub biotyny-BMCC.
  5. Białko lub peptyd znakowane biotyną można oczyścić na kolumnie ze streptawidyną lub rozprowadzić na żelu białkowym i poddać blotowaniu enzymami sprzężonymi ze streptawidyną.